Styret

Bjarne Ringstad, leder

Bjørn Araldsen, nestleder, ansvarlig for barnegruppen og utstyr

Rolf Bryn, kasserer

Martin Andersen, styremedlem og sportslig ansvarlig

Rikke Bjørnstad, styremedlem og varmestue

Hilde Rud, styremedlem