Hvem skal du kontakte om hva?

Generelle spørsmål om klubben
Bjarne Ringstad, formann i klubben
Mob: 996 17 287
E-post: br@code.no


Treninger og det sportslige
Martin Andersen, sportslig ansvarlig
E-post: martin.andersen@kvaerner.com


Barnegruppen og utlån av utstyr
Bjørn Araldsen
E-post: bjorn.araldsen@tryg.no


Hjemmesiden

Rolf Bryn, redaktør
Mob: 90 19 64 76
E-post: rolf_bryn@yahoo.com
Varmestuen
Rikke Bjørnstad
E-post: rikke.bjornstad@gmail.com

 

Post til styret:
post@hagahogget.com